Officiële standpunten

Nog dit jaar uitbreiding van de liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk

(21.06.2010) Zürich. Met de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk over de hele wereld een uitgebreidere liturgie ingevoerd. In een brief aan alle kerkelijke ambtsdragers noemde de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, de 1e Advent 2010 het startpunt. Al op dit vroege moment heeft hij de verandering kenbaar willen maken, zo schrijft hij. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

(08.06.2010) Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel. [meer...]

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

(06.06.2010) Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven. [meer...]

Wereldwijd ledental van de kerk eind 2009

(03.05.2010) Zürich. Over de hele wereld belijden circa 10,5 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof. Dat is 400.000 leden ofwel 3,7 procent minder dan vorig jaar. Reden daarvan is, dat in enkele landen (vooral in Afrika) jarenlang te weinig overleden leden zijn uitgeschreven. Dat werd aan de hand van analyses en met hulp van officiële sterftecijfers in de verschillende landen vastgesteld. [meer...]

Kerkelijke zegen op robijnen huwelijk

(20.04.2010) Zürich. Echtparen, die 40 jaar getrouwd zijn, kunnen op uitdrukkelijke verzoek de kerkelijke zegen op hun robijnen huwelijk ontvangen. Daarover bereikte de vergadering van Districtsapostelen tijdens hun voorjaarsbijeenkomst in maart, in Dortmund, overeenstemming. Het besluit geldt wereldwijd. [meer...]

Geen kerkdiensten op Nieuwjaarsmorgen

(20.04.2010) Zürich. In het kader van de besprekingen gedurende de laatste Districtsapostelvergadering in Dortmund hebben de internationale kerkbestuurders besloten, dat op Nieuwjaarsmorgen 2011 wereldwijd geen nieuw-apostolische kerkdiensten zullen plaatsvinden. In de plaats daarvan worden de gemeenten op zondag 2 januari 2011 in de diensten uitgenodigd. [meer...]

Apostel Raúl Montes de Oca wordt de opvolger van Districtsapostel Vilor

(29.03.2010) Zürich/Brasilia. Districtsapostel Guillermo Vilor zal in oktober van dit jaar de welverdiende ambtsrust ontvangen. Hij wordt in mei 66 jaar. In een brief aan de gemeenten in zijn werkgebied maakt Districtsapostel Vilor zijn opvolger bekend: Apostel Raúl Montes de Oca. De 57-jarige woont in Colonia Suiza, Uruguay. [meer...]

Wisseling in de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vanaf 2011

(28.03.2010) Zürich/Hilversum. Vanaf het komende jaar zal de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door Districtsapostel Armin Brinkmann van Noordrijn-Westfalen worden overgenomen. Dit maakte Stamapostel Wilhelm Leber tijdens de vandaag gehouden feestdienst in Hilversum bekend. De huidige Districtsapostel Theodoor de Bruijn (64) zal in mei volgend jaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op feestelijke wijze in de rust gaan. [meer...]

In 2009 in de hele wereld gebeden voor vrede

(01.09.2009) Zürich. Al enkele jaren neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldomvattende gebeden voor vrede, die traditioneel jaarlijks in september plaatsvinden. De Wereldraad van Kerken (WCC) waarvan het hoofdkantoor zich in Genève bevindt, roept de kerken ertoe op, deel te nemen aan dit initiatief van de Verenigde Naties. In VN-Resolutie 55/282 uit 2001 werd de 21e september tot Internationale Dag van Vrede uitgeroepen. [meer...]

Internationale Gebedsdag op 21 september

(12.09.2008) Zürich. Weer neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldwijde gebeden voor de vrede ter gelegenheid van de Internationale Gebedsdag op 21 september. Stamapostel Wilhelm Leber plaatst dit jaar een bijzonder accent, hij roept zijn medebroeders ertoe op, om in het bijzonder voor alle gedoopte christenen te bidden, die vanwege hun geloof in de drie-enige God en hun belijdenis aan hun Verlosser, Jezus Christus, vervolgd en gedood werden. [meer...]