Officiële standpunten

Stamapostel Richard Fehr is heengegaan

(30.06.2013) Zürich. In de vroege avonduren van afgelopen zondag, 30 juni 2013, is stamapostel in ruste Richard Fehr in de eeuwigheid gegaan. Hij laat zijn vrouw Sonja en familie achter. Stamapostel Jean-Luc Schneider schreef in zijn rouwbrief aan de districtsapostelen dat zijn voor-voorganger in het ambt van stamapostel om 17.00 uur in alle vrede zijn ogen heeft gesloten. Half juli zou hij 74 jaar geworden zijn. [meer...]

Jean-Luc Schneider is de nieuwe stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk

(19.05.2013) Hamburg/Zürich. Sinds pinksterzondag 2013 heeft de Nieuw-Apostolische Kerk een nieuwe stamapostel die op een feestelijke wijze ambtsrust werd verleend. Het was een bijzonder hoogtepunt toen de nieuwe stamapostel de stamapostel uit het actieve ambt ontsloeg. „In ons hart blijft u onze stamapostel.“ [meer...]

Pinksteren 2013: een nieuwe stamapostel voor de Nieuw-Apostolische Kerk

(18.04.2013) Zürich: Nog bijna 4 weken, dan krijgt met Pinksteren de Nieuw-Apostolische Kerk een nieuwe stamapostel: de huidige internationale kerkleider en stamapostel Wilhelm Leber zal op 65-jarige leeftijd ambtsrust verleend worden. Zijn opvolger is de Fransman Jean-Luc Schneider (53). De wisseling is goed voorbereid en bekend bij de kerkleden over de gehele wereld. [meer...]

Stamapostel feliciteert de nieuwe paus Franciscus

(14.03.2013) Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber heeft de nieuwe paus Franciscus uit naam van de Nieuw-Apostolische Kerk gefeliciteerd. Gisteren werd kardinaal Jorge Mario Bergoglio gekozen voor het hoogste ambt van de Katholieke Kerk. Daarmee volgt de 76-jarige Argentijn de teruggetreden paus Benedictus XVI op. [meer...]

Nieuwe districtsapostel Tshitshi Tshisekedi voor Zuidoost-Kongo

(25.01.2013) Zürich/ Lubumbashi. Na zijn terugkeer uit Kongo toont stamapostelhelper Jean-Luc Schneider zich dankbaar en opgelucht: de kerkdienst in Lubumbashi is een groot hoogtepunt geweest bij het begin van het jaar. Zoals al eerder aangekondigd gaf hij de verantwoording van het districtsapostelambt aan zijn Kongolese opvolger Tshitshi Tshisekedi. [meer...]

Wisseling van stamapostel in de Nieuw-Apostolische Kerk met pinksteren 2013

(15.01.2013) Zürich. Op pinksterzondag 19 mei 2013 zal stamapostel Wilhelm Leber zijn opvolger Jean-Luc Schneider het ambt van stamapostel toevertrouwen en zal hijzelf met ambtsrust gaan. Wereldwijd zullen alle nieuw-apostolische gemeenten de kerkdienst kunnen bijwonen d.m.v. uitzending per satelliet. De kerkleider zal al voortijdig alle nieuw-apostolische kerkleden persoonlijk informeren door een schrijven. Deze brief zal vanaf komende zondag na de kerkdienst worden voorgelezen. [meer...]

Bernd Koberstein is de nieuwe districtsapostel voor Frankrijk

(24.12.2012) Mulhouse/Zürich.Een appèl van de nieuwe districtsapostel Bernd Koberstein aan de nieuw-apostolische gemeenten in Frankrijk: „Alstublieft, geeft u mij de kans om u lief te hebben!“ Stamapostel Wilhelm Leber gaf hem deze opdracht aan het eind van de kerkdienst in Mulhouse. Districtsapostel Jean-Luc Schneider is sinds Pinksteren van dit jaar stamapostelhelper en zal zich meer aan internationale taken wijden. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk officieel geintroduceerd

(05.12.2012) Zürich. „Voor de eerste keer is een systematische beschrijving van de nieuw-apostolische geloofsleer uitgewerkt. Weliswaar waren er al geschriften die wezenlijke elementen van het nieuw-apostolische geloof beschreven. Maar meer en meer werd de roep om een omvattender beschrijving van de leer luider“, dit staat op de eerste pagina van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. Gisteravond vond naar aanleiding van de officiële introductie een informatieavond vanuit Zürich plaats. [meer...]

Tshitshi Tshisekedi krijgt het ambt van districtsapostel voor Zuidoost-Kongo

(17.10.2012) Zürich. Volgend jaar januari zal de huidige districtsapostelhelper Tshitshi Tshisekedi het ambt van districtsapostel voor de gebiedskerk Zuidoost-Kongo ontvangen. Dit deelde stamapostel Wilhelm Leber tijdens de internationale vergadering van districtsapostelen in Herzliya, Israël mee. Districtsapostel Jean-Luc Schneider zal daarmee de verantwoording voor de verzorging van een van de grootste nieuw-apostolische gebiedskerken overdragen om zich meer te richten op zijn taken als stamapostelhelper. [meer...]

Districtsapostel Bernd Koberstein zal in de toekomst ook de gebiedskerk Frankijk leiden

(02.09.2012) Zürich. Sinds september 2004 staat Jean-Luc Schneider als districtsapostel aan het hoofd van de gebiedskerk Frankrijk. Hij zal van deze arbeid worden ontlast om zich meer te kunnen wijden aan de taken als stamapostelhelper. Opvolger als districtsapostel voor Frankrijk zal districtsapostel Bernd Koberstein worden. Vandaag werd na de kerkdienst in de gemeenten in Frankrijk en de Europese gemeenten van het districtsapostelbereik Koberstein een brief hierover voorgelezen. [meer...]