Kerkelijke feestdagen

Kerstmis

Laten we ons nu eens bepalen bij de feestelijke gebeurtenissen van destijds. Op zekere dag zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galiléa tot de maagd Maria die met Jozef, een man uit het geslacht van David, was verloofd. Gabriël begroette de jonge vrouw en sprak tot haar: "Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren; diens naam zult gij Jezus noemen." [meer...]

Palmzondag

Als wij tegenwoordig Palmzondag vieren, volgen wij het gebruik van de christengemeente in Jeruzalem. Al rond het jaar 400 wordt van haar verklaard, dat ze op de Olijfberg samenkomt en in een processie naar de stad afdaalt. De kinderen zouden daarbij palmbladeren en olijftakken in hun handen meegedragen hebben. Wanneer wij Palmzondag vieren, staat de Heer Zelf in het middelpunt, die volgens het verhaal in de evangeliën voor alle mensen als de Messias en Vredevorst zegt wie Hij is. [meer...]

Good Friday

Good Friday is the one day in the earthly life of God's Son about which the authors of the gospels have recorded the most details by far. The four gospels dedicate a total of 13 chapters to the events of that day, stretching from the Last Supper of the Lord with the disciples to His farewell discourses, His capture and hearings, and His crucifixion and death. When we contemplate these events, which are of greatest significance in the history of salvation, we gain an increased awareness of the magnitude of the sacrifice which our Saviour Jesus Christ brought out of love for humankind. [meer...]

Easter

The grave had been under guard over the Sabbath right up until this morning. Along with some other women, Mary Magdalene made her way to the tomb. When they arrived, "there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow." The angel spoke to the women: "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here; for He is risen, as He said." [meer...]

Christus' Hemelvaart

De Opgestane verbleef nog 40 dagen op aarde en verscheen aan de Zijnen. In alle evangeliën en in 1 Korintiërs 15: 5-7 wordt daarover geschreven. De tijd tussen opstanding en Hemelvaart heeft als doel dat Jezus Zich als de "Levende" toont, als diegene, die de dood heeft overwonnen. [meer...]

Pentecost

Apart from its appearance in Tobit 2:1 in the Apocrypha the word Pentecost is otherwise mentioned in the New Testament only; the name, however, comes from the Greek pentekosta hemeras 50 days - on the 50th day was the feast of Pentecost - referring to the number of days from the offering of the barley sheaf at the beginning of the Passover. It was originally a Jewish harvest festival, on the fiftieth day after the second day of Passover. [meer...]