NAKI nieuws

Kerkdienst in hete zomer ook zonder colbert

06.11.2006

Photo: NAC

Zürich. Bij hoge temperaturen tijdens de zomer mogen ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk ook zonder colbert in de kerkdienst aan het altaar prediken. Tot nu toe dragen de ambtsdragers die een kerkdienst houden een zwart kostuum. Stamapostel Wilhelm Leber bevestigde hierbij zijn in de hete zomer van 2006 gehanteerde vrijstellingsregeling.

De in de onlangs gehouden districtsapostelvergadering genomen beslissing betekent concreet het volgende: tijdens hitte in de zomer (vanaf een binnentemperatuur van ca. 28 C) kunnen ambtsdragers ook zonder colbert aan het altaar prediken. Deze beslissing wordt door de dienstleider voorafgaand genomen in overleg met de verantwoordelijke gemeentevoorganger. Bij bijzondere handelingen (bijvoorbeeld Heilige Waterdoop, huwelijksjubilea, etc.) moet met alle betrokkenen hierover een duidelijke afspraak worden gemaakt. Hierdoor is het dus toegestaan om alleen een wit overhemd met een zwarte stropdas te dragen. In principe wordt bij huwelijksdiensten een zwart kostuum gedragen.

Deze nieuwe regeling geldt voor de Europese gebiedskerken. In de gebiedskerken buiten Europa beslist de verantwoordelijke Districtsapostel.