NAKI nieuws

Eerste bijeenkomst voor herstructurering administraties in Europa

03.06.2006

Zürich. Voor een eerste ontmoeting met betrekking tot het thema Herstructurering Administraties in Europa, kwamen uit de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk de verantwoordelijken bijeen in Zürich. Op grond van de verslechterende demografische tendensen wil de Nieuw-Apostolische Kerk de komende jaren op besparingsmogelijkheden in haar administratieve taken anticiperen en omzetten.

Onder leiding van Districtsapostel Wilfried Klingler, gebiedskerkpresident van Midden-Duitsland, was er een ontmoeting op 31 mei 2006 met deskundigen op het gebied van administratie uit alle Europese gebiedskerken. De projectleider is Erich Senn, de nieuwe manager van de administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal. Door een teruggang van de ledenaantallen en de offerontvangsten van de kerk wordt het de komende jaren steeds meer van belang om synergetische effecten op het gebied van de administratie te behalen met als doel om de administratieve lasten van de individuele gebiedskerken omlaag te brengen. Voorstellen op dit gebied worden altijd aan de districtsapostelvergadering voorgelegd die over deelprojecten een beslissing neemt.

Wij zullen over de vervolgstappen verslag doen.

Categorie: NAKI nieuws, Europe, nl, nl, nl